Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Prezidentas pasveikino naująsias Aljanso nares

2004.03.31


Antradienis, kovo 31 d. (Vilnius). Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas išsiuntė sveikinimo laiškus valstybėms, kartu su Lietuva tapusioms pilnateisėmis NATO narėmis.
“Šiuo istoriniu įvykiu žengtas dar vienas žingsnis į vieningą ir laisvą Europą, vienijamą tvirto transatlantinio ryšio”- teigiama laiške.
“NATO įrodė, kad plėsdamasi ji siekia įtvirtinti saugumą, stabilumą ir demokratiją Europoje, nepadalytoje skiriamųjų linijų, ir užtikrinti jai ilgalaikį klestėjimą. Kartu mūsų narystė NATO turėtų tapti naujo proceso pradžia – savo ištekliais ir laimėjimais reikės išmokti dalytis su visa transatlantine valstybių bendrija” – pabrėžė šalies vadovas.
Respublikos Prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad visos naujosios Aljanso narės sieks kuo sėkmingiau įgyvendinti dabarties ir ateities NATO užduotis bei kartu sieks stiprinti transatlantinį ryšį, kad jis taptų ne tik XX, bet ir XXI amžiaus pamatine vertybe.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.