Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Respublikos Prezidento Rolando Pakso žodis, įteikiant apdovanojimus Vasario 16-osios proga

2004.02.162004 metų vasario 16 diena

Brangieji šių iškilmių dalyviai,
Mielosios viešnios, malonūs svečiai,

Džiaugiuosi galėdamas šiandien matyti Jus šioje salėje ir pasveikinti Vasario 16-osios - Lietuvos Valstybės atkūrimo 86-ųjų metinių proga.
Vasario 16-oji tautos sąmonėje yra ir išliks kaip valstybės kūrimo simbolis, todėl man itin džiugu Jus šiandien pasveikinti ir padėkoti, nes esate tie žmonės, kurie savo mintimis ir darbais svariausiai prisidedate prie to, kad vis aukščiau kiltų mūsų valstybės rūmas.
Ant pastolių to didingo statinio, kurį vadiname valstybe, stovime visi – verslininkai ir poetai, policininkai ir žurnalistai, politikai ir aktoriai, buvę disidentai ir tremtiniai, mokslininkai ir ūkininkai, teisininkai ir dvasininkai, gyvenantys tėvų žemėje ir gyvenimo audrų svetur nublokšti tautiečiai.
Valstybę kartu su mumis stato ir tie šviesūs žmonės, kurių, deja, jau nėra tarp mūsų. Šiandien paminėsime Tėvynės patriotų Lietuvos vietinės rinktinės įkūrėjo ir vado generolo Povilo Plechavičiaus, jo bendražygių Oskaro Urbono ir Zigmo Širvinsko vardus.
Lenkiamės Vasario 16-osios Akto signatarams, Nepriklausomybės frontuose laisvę gynusiems savanoriams, valstybės vyrams, kūrusiems jos institucijas, telkusiems tautą protu ir rankomis prikelti okupacijų nuniokotą kraštą.
Tarpukario laikotarpis – du nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiai – taip pakėlė šalies ūkį, švietimą ir kultūrą, kad Lietuva jau galėjo lygiuotis su Vakarų Europos šalimis.
Nepriklausomybės metais tautos sąmonėje įsitvirtinęs laisvės - kaip aukščiausios vertybės – suvokimas padėjo išlikti, išsaugoti lietuvybę, kai ją penkiasdešimt metų stengėsi slopinti svetimųjų primestas režimas.
Neblėstanti Vasario 16-osios dvasia būrė žmones į Sąjūdį, drąsino vėl kovoti už laisvę ir padėjo apginti ją tragiškąjį 1991-ųjų sausį.

Gerbiamieji šio susitikimo dalyviai,

Tai – jau sena graži tradicija iškilių dienų proga pagerbti labiausiai valstybei nusipelniusius žmones: kultūrai, mokslui, ūkiui, teisėtvarkai.
Valstybės atkūrimo dieną pagerbsime ir tuos žmones, tarp jų septintokus moksleivius Sandrą ir Darių, kurių drąsos ir ryžto dėka buvo išgelbėtos kitų žmonių gyvybės. Kilnūs poelgiai stiprina pačius valstybės pamatus.
Nuoširdžiai dėkoju visiems Jums, čia esantiems. Jūsų pastangomis Lietuvoje randasi daugiau šviesos.
Apdovanojimai, kuriuos šiandien norėčiau Jums įteikti, tegu bus kuklus Jūsų gyvenimo darbų įvertinimas.

Visiems linkiu kuo geriausios sveikatos ir kloties.
Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.