Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso kalba Ignalinos atominėje elektrinėje minint 1-ojo bloko eksploatavimo 20-metį

2004.01.24

Brangieji elektrinės darbuotojai, atomininkai,

Garbingieji svečiai,

Ponios ir ponai,

Man malonu šiandien būti su Jumis. Džiaugiuosi galėdamas Jus nuoširdžiai pasveikinti šia iškilia Ignalinos atominės elektrinės pirmojo energijos bloko paleidimo dvidešimtmečio proga.
Dvidešimt metų – amžinybės mirksnis, tačiau būdamas čia, kur 1983 metų gruodžio 31-ąją taikiam darbui buvo pajungtas atomas, supranti, jog šis trumpas laiko tarpsnis tai didelė ir dramatiška istorija. Joje į bendrą visumą susipynė pasiaukojamas darbas, ištikimybė profesijai, ieškojimai ir atradimai, nusivylimai ir džiaugsmai, daugelio žmonių likimai ir viltys.
Šioje salėje neabejotinai yra žmonių, kurių žingsnius ši žemė mena iš dar ankstesnio dešimtmečio, kai būsimosios elektrinės vietoje buvo pradėti parengiamieji darbai, o netoliese, būsimojo miesto – dabartinio Visagino vietoje, buvo atidengtas paminklinis akmuo.
Šiandien Ignalinos atominė elektrinė - vienas svarbiausių strateginių Lietuvos ūkio objektų. Jėgainė, gaminanti keturis penktadalius šalies elektros energijos.
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų didį triūsą, kurio dėka šviesa ir šiluma pasiekia kiekvieną Lietuvos žmogaus būstą.
Nesunku suvokti, kad atominė jėgainė, jos saugos aspektai visada dirgins visuomenės sąmonę, nepaisant tarptautinių ekspertų palankaus vertinimo, kurio Ignalinos atominė elektrinė sulaukė pastaraisiais metais.
Iš tikrųjų įvairiais metais atliekant saugos ir tikimybinės rizikos analizes, be mūsų šalies ekspertų, dalyvavo įspūdingas autoritetų būrys iš Švedijos, Jungtinių Valstijų, Rusijos, Kanados, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos.
Specialistai ne tik pripažino elektrinę saugia, bet ir aiškinosi veiksnius, kurie ateityje galėtų turėti neigiamos įtakos saugiai eksploatacijai, be to, jie rekomendavo priemones saugai gerinti.
Vis dėlto Jūsų indėlis ir vaidmuo yra svarbiausias, nes Jūs nuolat laikote pirštą ant pulso šio nepaprastai sudėtingo bei, sakyčiau, grėsmingo organizmo, vadinamo atomine elektrine, ir tik Jūsų profesionalumas lemia saugią jėgainės eksploataciją.
Žinau, kad įtemptoje kasdienybėje retai skamba pakilūs žodžiai, tačiau šiandien – šventė, todėl norėčiau Jūsų darbą palyginti su kūryba. Manau, kad valdyti atomą iš tikrųjų yra daugiau negu amatas. Tai - žinių, aukštųjų technologijų, aukščiausios kvalifikacijos, ypatingo pareigos ir atsakomybės jausmo lydinys.
Gerbiamieji,
Ne vienas atomo tyrinėjimams gyvenimą paskyręs mokslininkas įrašė savo vardą į pasaulinę mokslo šlovės knygą. Vieni jų dėjo teorinius šios mokslo srities pagrindus, kiti pagarsėjo praktiniais eksperimentais.
Tačiau paradoksalu, kad tuos didžius protus įamžino ne žmonių gerovei skirti darbai, o darbai skirti žmonijos naikinimui. Iškalbingas yra faktas, kad pirmoji pasaulyje atominė elektrinė pradėjo veikti praėjus vienuolikai metų nuo tų dienų, kai atominės bombos nusinešė šimtų tūkstančių japonų gyvybes.
Tokių sudėtingo mūsų pasaulio paradoksų fone dar prasmingesnis ir kilnesnis esti žmonių ir valstybės gerovei tarnaujantis Jūsų darbas.

Brangieji atomininkai,

Ne kartą pabrėžiau savo poziciją: Lietuva turi likti saugios atominės energetikos valstybe. Su šia nuostata ėjau į rinkimus. Jos nuosekliai laikausi ir vykdydamas savo, kaip šalies vadovo, programą.
Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje iki 2005 metų numatyta uždaryti Ignalinos atominės elektrinės pirmąjį energijos bloką. Antrojo bloko likimas priklausys nuo Europos Sąjungos pozicijos ir finansinės paramos, nes Lietuvai jį uždaryti iki 2009 metų būtų pernelyg sunki našta.
Prieš kelias dienas buvau susitikęs su darbo grupės, rengiančios atominės energetikos tęstinumo Lietuvoje studiją, vadovu profesoriumi Jonu Gyliu. Man malonu konstatuoti, kad mokslininkų skaičiavimai rodo, jog mūsų valstybei tikslinga plėtoti branduolinę energetiką.
Vien ekonominiu požiūriu modernios atominės elektrinės statyba ir eksploatavimas valstybei kainuotų kur kas pigiau negu nauja dujas naudojanti šiluminė jėgainė.
Neminiu mažesnės žalos aplinkai ir labai aktualios galimybės daugeliui žmonių išsaugoti darbo vietas, o valstybei - specialistų potencialą. Vis dėlto manau, kad jau dabar būtina investuoti į Visagino ateitį, kurti palankias sąlygas verslui, kuris bent iš dalies sumažintų miesto priklausomybę nuo elektrinės.
Gerai suprantu Jūsų viltis ir nerimą dėl ateities, nes praktiškai kiekviena Visagino šeima vienaip ar kitaip yra susijusi su elektrine.
Ekspertai šiandieniniame pasaulyje pastebi, jų žodžiais tariant, tam tikrą branduolinį atšilimą. Mūsų planetoje veikia daugiau kaip 400 branduolinių objektų. Daugiau kaip trisdešimt reaktorių šiuo metu yra statoma.
Žinoma, šiandien labai sunku būtų tiksliai prognozuoti mūsų elektrinės perspektyvas, kurios priklausys ir nuo tarptautinės opinijos, ir nuo politinės valstybės valdžios valios.
Tikiu, kad Lietuva sugebės apginti savo žmonių interesus. Kviečiu Jus optimistiškai žvelgti į rytdieną, o iškilia šios dienos proga dar kartą dėkoju Jums už pasiaukojamą ir profesionalų darbą.
Linkiu kuo geriausios sėkmės, sveikatos ir tikėjimo, kad ateinanti diena atneš į mūsų namus daugiau džiaugsmo ir gerovės.
Leiskite man valstybės vardu įteikti keletą apdovanojimų – kuklų Jūsų visų nuopelnų įvertinimą.

Rolandas Paksas, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.