Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso kalba susitikime su Kauno krašto pramonininkais ir verslininkais

2004.01.21
Gerbiamieji verslininkai,

Ponios ir ponai,

Sveikinu visus čia susirinkusius.
Džiaugiuosi matydamas Jus - gražią ir energingą Kauno regiono verslo bendruomenę.
Būdamas su Jumis, negaliu nuslėpti to malonaus įspūdžio, kurį palieka modernėjantis ir greitai augantis Jūsų miestas. Šis procesas, be abejonės, liudija didelį ekonominį, informacinį ir kultūrinį vietos potencialą.
Džiugu pripažinti, kad Jūs, verslo lyderiai, esate pačiame miesto ir visos Lietuvos ateitį lemiančios pažangos smaigalyje. Sėkmingi verslui praėjusieji metai žada gerą perspektyvą, tačiau kartu įpareigoja nuolat spartinti žingsnius.
Mūsų šalies ekonomikos augimas, pripažįstamas tarptautinių ekspertų, neabejotinai priklauso ir nuo asocijuotųjų verslo struktūrų, iš jų – Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, atstovaujančios pramonės bei verslo visuomenei ir vienijančios keturiasdešimt septynis Kauno regiono verslo atstovus.
Sveikintina yra tai, kad asociacija, siekdama spartesnės savo narių verslo plėtros, verslo misijas surengė į Lenkiją, Rusijos Federaciją (Sankt Peterburgą), Čekiją, Baltarusiją, Kazachstaną.
Kita, ne mažiau svarbi Kauno rajone veikianti ir verslininkams atstovaujanti organizacija yra 1997 metų pradžioje įregistruota Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija.
Malonu pabrėžti, kad Kauno smulkiojo ir vidutinio verslo fondas teikia paramą institucijoms, susijusioms su rajono verslo plėtra, iš dalies finansuoja verslo misijas, remia verslininkų mokymą ir jų dalyvavimą parodose, mugėse bei rengia konkrečius verslo infrastruktūros projektus.
Galima tik pasidžiaugti, kad per praėjusius metus nedarbo lygis tiek Kauno mieste, tiek visame rajone sumažėjo 0,4 procento.
Dar viena Kauno regiono verslininkams svarbi asociacija – tai Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kurių istorija siekia 1925-uosius, kai Kaune buvo atidaryti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Pagirtinas Rūmų tikslas – kurti modernią verslo savivaldą, formuojančią verslo aplinką ir tenkinančią verslininkų lūkesčius. Raginu Jus aktyviau dalyvauti Rūmų veikloje: nelikite nuošalėje, kai priimami svarbūs Jums sprendimai, darykite įtaką teisės aktų, reguliuojančių verslą, rengimui ir priėmimui.
Verslininkų ir savivaldos bendradarbiavimas sukuria palankią aplinką verslui. Todėl ypač džiugina glaudūs verslo visuomenės ir Kauno miesto savivaldybės ryšiai. Tai rodo Kauno miesto savivaldybės rengiamos “Verslo popietės” ir verslininkų dalyvavimas miesto ateities vizijos kūrime.
Tikiu, kad sutelktų pastangų dėka Kaunas taps gražia oaze, kurią pamėgs turistai, kurioje vyks žymūs visuomeniniai renginiai. Neabejotinai Kauną patrauklesniu padarys Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių 2002 metais pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo, kurio pagrindinis tikslas – sujungti miestų potencialą ir sukurti Europos lygio traukos centrą.
Neginčytina yra ir tai, kad Jūs, mielieji verslo žmonės, plėtojate informacines technologijas, kurių Kaune naudojama vis daugiau. Džiaugiuosi, kad Jūsų savivaldybė, atsižvelgdama į šiandienos informacinių technologijų poreikį, yra parengusi ir sėkmingai įgyvendina informacinės visuomenės plėtros strategiją.
Būtina prielaida verslui funkcionuoti yra mokslas. Džiugu konstatuoti, kad Kaunas yra akademinis Lietuvos miestas, kuriame daugiausia studentų ir aukštojo mokslo sistemoje dirbančių žmonių. Šviesuomenę ugdo Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Kauno medicinos universitetas ir kitos mokslo įstaigos.
Ypač džiugina Kauno mokslo visuomenės laimėjimai. Išskirtinis Kauno technologijos universiteto autoritetų - profesorių Ramučio Bansevičiaus, Rymanto Kažio, Armino Ragausko, Valentino Snitkos - mokslinis indėlis.

Gerbiamieji verslo žmonės,
Dėkoju Jums už tai, kad plėtodami verslą Jūs gražinate savąjį miestą, jo aplinką. Neįmanoma įsivaizduoti, kad be geranoriško Jūsų požiūrio į istoriją, kultūrą, tautos paveldą pavyktų išsaugoti architektūros paminklus, rengti puikias muziejų ekspozicijas bei tokius plačiai žinomus ir pamėgtus renginius, kaip Kauno džiazo dienos ir Pažaislio muzikos festivalis.
Baigdamas savo trumpą žodį, norėčiau palinkėti, kad Jūsų darbas ir toliau sėkmingai tarnautų Kauno regiono ir visos Lietuvos žmonių labui. Linkiu, kad būtų kuo sėkmingiau išnaudotos visos šiais metais, Lietuvai tampant visaverte Europos Sąjungos nare, atsiveriančios verslo galimybės, kad Jūsų verslas įsilietų į didžiuosius Europos projektus.
Drąsiai veržkitės į kitų šalių rinkas - tai geriausias būdas Lietuvą pristatyti pasauliui.
Linkiu jums kuo geriausios kloties, sėkmingų projektų ir puikios nuotaikos.

Rolandas Paksas, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.