Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

Respublikos Prezidento Rolando Pakso kalba Visuotiniame teisėjų susirinkime, skirtame Lietuvos Respublikos teismų 85-čiui

2003.12.19

Vilnius
2003 metų gruodžio 19 diena


Gerbiamieji teisėjai ir šio renginio svečiai,

Ponios ir ponai,

Nuoširdžiai džiaugiuosi Lietuvos teismų veiklos aštuoniasdešimt penktųjų metinių proga galėdamas pasveikinti Jus, susirinkusius šiandien šioje salėje, kartu ir visus Lietuvos teisėjus, teismų darbuotojus bei visą teisminės valdžios bendruomenę.

Dėkoju už kvietimą dalyvauti Jūsų iškilmėse.

Gerbiamieji,

Šiuos, jau besibaigiančius 2003-iuosius, žymi daug iškilių datų ir minėjimų, o visus juos jungia vienas svarbiausių mūsų istorijos įvykių – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1918 metų vasario 16 dieną.

Jau įvykę Advokatūros, Valstybės saugumo departamento, kai kurių ministerijų aštuoniasdešimt penktųjų metinių minėjimai primena mums valstybės atkūrimo po ilgos svetimųjų priespaudos istoriją.

Jie liudija jaunos, tada ginklu kovų frontuose Nepriklausomybę gynusios valstybės siekį, kuo greičiau sukurti būtinąsias teismų, ūkio, švietimo struktūras ir išvesti šalį iš suirutės, paliktos po okupacijų bei karo.

Viena iš sričių, pareikalavusių didžiulio pasiaukojamo darbo, be abejo, buvo teismų sistema. Jos kūrimas prasidėjo Laikinojo teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymu, apibrėžusiu atkuriamų Lietuvos teismų veiklą.

Žinant, kad šalis paveldėjo svetimus kodeksus bei įstatymus, šiandien ypač geru žodžiu prisimintini šviesūs Lietuvos teisinės sistemos kūrėjai.

Jos pamatus dėjo tokios iškilios asmenybės, kaip pirmasis teisingumo ministras Petras Leonas, pirmasis Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Mykolas Riomeris ir daugelis kitų teisingumui ištikimai tarnavusių vyrų.

Ant tų pamatų iškilo ir 1933 metų Teismų santvarkos įstatymas, teisės ekspertų pripažintas kaip visos Lietuvos valstybės, siekusios tapti teisine, brandos įrodymas.

Daug pasako ir tai, kad pagrindiniai šio įstatymo principai išliko ir 1990 metais bei vėliau priimtuose ir dabar galiojančiuose Teismų įstatymuose.

Kita vertus, tai ir suprantama, nes jau nuo tų laikų, kai atsirado teisingumo samprata ir teismai, įvairiuose civilizuotuose kraštuose, nepaisant jiems būdingų nacionalinių ypatumų, įsitvirtino panašūs teisingumo principai.

Gerbiamieji teisėjai,

valstybės valdžių hierarchijoje teismai užima ypatingą vietą. Jeigu neklystu, teismai vadinami trečiąja valdžia. Tačiau noriu Jus patikinti, kad daugeliu atvejų teisminė valdžia žmonėms yra svarbiausia.

Jokia kita valdžia, kaip vien tik teismai, neturi tokių įgaliojimų ginti Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintas žmogaus teises bei laisves. Tai ir išskirtinė privilegija, ir didžiulė atsakomybė.

Aktyviai domiuosi teismų veikla. Dažnai susitinku su teismų pirmininkais bei teismų savivaldos sistemą sudarančių institucijų atstovais.

Todėl iškilmių valandą nekalbėsiu apie tai, kas slypi už teismų kontekste minimų sąvokų, tokių kaip nepriekaištinga reputacija, kvalifikacija, atranka, viešumas, skaidrumas ir t.t.

Šiandien visiems Jums noriu palinkėti ištikimai tarnauti tiesai ir teisingumui, klausyti tik įstatymų ir vadovautis sąžine.

Šios šventės proga noriu pacituoti Jums pirmąją mūsų Konstituciją -seniausią Europoje 1791 metų gegužės 3-iosios Konstituciją.

“Waldzie Sudaus nie gal buti iszpildyta nie par Waldzie Provas-iszdodanczios, nie par Karali; tyktay par Sudus tycziomis ant ta reykala pastanawitas yr aprinktas. Teyp ana pawina buti ant wietas, kad koznas
Zmogus rastu Sprawiedlywasty, kad nedors wysur matitu ant sawies baudęiantie ranka Randaus Zemes”. (Citatos pabaiga).

Prabėgo du amžiai, ir 1992 metų spalio 25 dieną referendume priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija vėl įtvirtino esminį principą: teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

Būkite visada ištikimi savo aukštajam pašaukimui.

Geriausios Jums kloties.

Rolandas Paksas, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.