Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 spalio 1-4 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso oficialus vizitas Vatikane ir darbo vizitas Italijos Respublikoje

2003.10.04

2003 m. spalio 1-4 dienomis Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas su keturių dienų oficialiu vizitu lankėsi Vatikane ir su darbo vizitu Romoje.
Darbo vizito Romoje metu Lietuvos valstybės vadovas susitiko su Italijos Prezidentu Karlu Azelijo Čiampiu (Carlo Azeglio Ciampi).
Pokalbio metu abu Prezidentai akcentavo puikius dvišalius santykius, K. A. Čiampi pasidžiaugė Lietuvos pažanga ekonomikos srityje.
Aptarę Lietuvos ambasados pastato Italijoje klausimą, Prezidentai K. A. Čiampi sutarė artimiausiu metu rasti šio klausimo sprendimą.
Susitikime buvo aptarta būtinybė vykdyti institucinę reformą Europos Sąjungoje, taip pat svarstytos infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo galimybės.
Prezidento R. Pakso nuomone, naujos ES narės turi būti sujungtos infrastruktūriškai su jau ES esančiomis valstybėmis. Lietuvos vadovas pasidžiaugė, kad projektas Rail Baltica yra įtrauktas į prioritetinių transeuropinių ES transporto projektų sąrašą.
Italijos ir Lietuvos vadovai taip pat aptarė krikščionybės vertybių svarbą ir sutarė, kad ES Konstitucija turi būti sukurta vadovaujantis krikščioniškosiomis vertybėmis.
Prezidentas K. A. Čiampi padėkojo R. Paksui už kvietimą apsilankyti Lietuvoje ir informavo, kad jo vizitas į mūsų šalį planuojamas kitų metų balandžio mėnesį.
Su oficialiu vizitu Vatikane viešintį Lietuvos Respublikos Prezidentą Rolandą Paksą su šeima bei delegacijos narius priėmė Popiežius Jonas Paulius II-asis.
Prezidentas Šventajam Tėvui perdavė nuoširdžiausius Lietuvos žmonių ir aukštųjų Bažnyčios hierarchų linkėjimus bei padėkos žodžius už ne kartą parodytus ypatingo dėmesio ženklus mūsų šaliai.
Šventasis Tėvas šiltai prisiminė Lietuvą, sakė tikrai neužmiršęs visų tų sąsajų, kurios jį jungia su Lietuva.
Popiežius Jonas Paulius II palaimino Prezidento R. Pakso šeimą ir visus Lietuvos žmones.
Vėliau įvyko Lietuvos vadovo susitikimas su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Andželu Sodanu (Angelo Sodano).
Prezidentas su kardinolu pasidžiaugė, kad Italiją ir Lietuvą sieja glaudūs ir šilti santykiai.
Kardinolas A. Sodanas ypač teigiamai įvertino Lietuvos Prezidento tvirtą poziciją ir pastangas, kad Europos Konstitucinėje sutartyje būtų paminėtos krikščioniškos šaknys.
Pokalbio dalyviai taip pat pasikeitė nuomonėmis restitucijos, tikybos dėstymo mokyklose klausimais.
Tęsdamas darbo vizitą Italijos Respublikoje Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas dalyvavo susitikime su Italijos užsienio prekybos instituto prezidentu Benjaminu Kvinteri (Beniamino Quintieri) ir Italijos pramoninkų konfederacijos Užsienio ryšių departamento vadovu Ugo Maca (Ugo Mazza).
Susitikimo metu Italijos verslo atstovai gyrė Lietuvą už sparčią ekonominę pažangą, mažėjantį nedarbą ir išreiškė pageidavimą gauti daugiau informacijos apie verslo plėtojimo galimybes Lietuvoje bei norą dirbti mūsų šalyje.
Prezidentas R. Paksas pasiūlė greitu metu Italijoje surengti verslo forumą, kuriame būtų pristatytos Lietuvos ekonominės galimybės bei analogišką forumą Lietuvoje, Italijos Prezidentui apsilankius mūsų šalyje.
Vėliau Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Deputatų rūmų Pirmininku Pjieru Ferdinandu Kaziniu (Pier Ferdinando Casini), su kuriuo aptarė Europos Sąjungos plėtros procesą, Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties klausimą.
Lietuvos valstybės vadovas pabrėžė pirmųjų sprendimų, kurių atsakingiausias dabar yra Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties pasirašymas, svarbą, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.
Tęsdamas darbo vizitą Italijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Italijos Senato Pirmininku Marselu Pera (Marcello Pera).
Susitikime aptarti dvišaliai politiniai ir ekonominiai Lietuvos ir Italijos santykiai, svarstytos galimybės aktyviau plėtoti bei stiprinti abiejų valstybių bendradarbiavimą, diskutuota buvusios Lietuvos ambasados pastato Romoje klausimu.
Vėliau Lietuvos vadovas ir jį lydinti delegacija aplankė Romos forumą, Koliziejų, Kapitolijų. Prezidentas taip pat apžiūrėjo Vatikano sodus, Vatikano muziejų, Siksto koplyčią bei Šv. Petro Baziliką.
Taip pat Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas lankėsi Popiežinėje Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijoje, kur susitiko su kolegijos vadovybe ir lietuvių bendruomenės Italijoje nariais.
Lietuvos vadovas domėjosi čia gyvenančių lietuvių problemomis bei Šv. Kazimiero kolegijos gyvenimu.
R. Paksas pabrėžė būtinybę skirti daugiau dėmesio tautiečiams, gyvenantiems užsienio valstybėse.
Paskutinę vizito Italijos Respublikoje dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas dalyvavo Romoje vykusiame Tarpvyriausybinės konferencijos atidaryme.
“Tarpvyriausybinės konferencijos darbotvarkė atspindi sudėtingus dabarties iššūkius. Jų sprendimas iš visų mūsų pareikalaus tolesnio tarpusavio supratimo, geros valios ir pastangų. Be viso to neįmanomas ateities Europos Konstitucinės sutarties kūrimas,” – savo kalboje pažymėjo Lietuvos vadovas.
Valstybės vadovas akcentavo, jog Europos Sąjungos taisyklės turi būti suprantamos kiekvienam žmogui, o jų veikimo mechanizmas - maksimaliai efektyvus.
R. Paksas pažymėjo, jog Lietuva iš esmės pritaria Konstitucinės sutarties projektui, nors jį dar galima būtų patikslinti.
Prezidentas siūlė Europos Konstitucinės sutarties preambulėje paminėti krikščioniškas šaknis.
"Jos turėtų vienijančią ir simbolišką reikšmę, nes šių dienų Europa susiformavo konkrečių kultūrinių, religinių ir humanistinių vertybių pagrindu,” – pabrėžė Prezidentas.
Valstybės vadovas akcentavo, kad Lietuva ypatingą dėmesį skirs valstybių narių – didelių ir mažų - lygybės, ES institucijų tarpusavio sąveikos balanso išsaugojimo ir Bendrijos metodo stiprinimo klausimams.
“Svarbu, kad Europos Sąjungoje ir toliau būtų girdimas kiekvienos tautos balsas ir kiekviena valstybė visose Europos Sąjungos institucijose būtų lygiateisiškai atstovaujama. Taip pat, kiekviena šalis privalo turėti lygiateisį komisarą,” – sakė R. Paksas.
Lietuvos vadovas ragino konferencijos dalyvius vadovautis kokybės principu kuriant Europos Sąjungos Konstitucinę sutartį, kad galutinis rezultatas būtų priimtinas visoms proceso dalyvėms.
Po Europos Sąjungos Tarpvyriausybinės konferencijos atidarymo Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Italijos Respublikos Ministru Pirmininku, ES Viršūnių Tarybos Pirmininku Silvijumi Berluskoniu (Silvio Berlusconi).

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.