Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 m. rugsėjo 14-16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso oficialus vizitas Armėnijos Respublikoje

2003.09.142003 m. rugsėjo 14-16 dienomis Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas su oficialiu vizitu lankėsi Armėnijoje, kur susitiko su Armėnijos Prezidentu Robertu Kočarianu.
Prezidentas R. Paksas padėkojo Prezidentui R. Kočarianui už kvietimą apsilankyti Armėnijoje, ir išreiškė viltį, kad po šio vizito ryšys tarp abiejų valstybių dar labiau sustiprės.
Abiejų valstybių vadovų susitikime buvo aptarti dvišalio politinio, ekonominio bei kultūrinio Lietuvos ir Armėnijos bendradarbiavimo klausimai.
Pokalbio metu Lietuvos vadovas patikino Armėnijos Prezidentą, kad mūsų šalis, 2004 metų gegužės mėnesį tapsianti lygiateise Europos Sąjungos ir NATO nare, yra pasirengusi suteikti visokeriopą pagalbą Armėnijai, siekiančiai suartėti tiek su ES, tiek su NATO.
R. Kočarianas domėjosi Lietuvos patirtimi integruojantis į ES.
“Mus ypač domina Lietuvos patirtis įgyvendinant reformas įvairiose šalies ūkio srityse,” – sakė Armėnijos Prezidentas.
Kalbėdamas apie regioninio bendradarbiavimo stiprinimo svarbą Pietų Kaukaze, R. Paksas akcentavo šio bendradarbiavimo reikšmę visoms regiono valstybėms.
“Lietuva yra pasiruošusi pasidalinti regioninio bendradarbiavimo patirtimi ir ragina Pietų Kaukazo valstybes aktyviau plėtoti trišalį bendradarbiavimą,” – sakė R. Paksas.
Lietuvos vadovas teigė, kad Lietuva yra pasirengusi vykdyti trijų krypčių bendradarbiavimą. Tai – dvišalis Lietuvos ir Armėnijos bendradarbiavimas, regioninis trijų Baltijos valstybių ir trijų Kaukazo valstybių bendradarbiavimas bei Armėnijos bendradarbiavimas su Lietuva, kaip lygiaverte ES nare.
Pokalbio metu, abu Prezidentai pabrėžė ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo svarbą. Prezidentas R. Paksas sakė, kad dabartinės prekybos apimtys netenkina nei vienos pusės, nes abi šalys neišnaudoja visų bendradarbiavimo galimybių. Lietuvos vadovas išreiškė viltį, kad mūsų šalies verslininkams, atvykusiems kartu į Armėniją, šis vizitas bus sėkmingas ir jie parsiveš konkrečių bendradarbiavimo planų.
Prezidentas R. Paksas Prezidentą R. Kočarianą supažindino su galimybe Armėnijos krovinius gabenti iš ir į Europą per Klaipėdos uostą.
Taip pat su Armėnijos vadovu buvo aptartos galimybės atnaujinti ryšius mokslo, kultūros, švietimo srityse. Prezidentas R. Paksas išreiškė viltį, kad Lietuvos delegacijos sudėtyje esančių žinomų Lietuvos kino ir teatro aktorių Donato Banionio ir Regimanto Adomaičio apsilankymas Armėnijoje padės atnaujinti meno žmonių ryšius.
Prezidentas R. Kočarianas pasveikino Prezidentą R. Paksą Lietuvos krepšinio rinktinei laimėjus Europos krepšinio čempionatą.
Prezidentų susitikimo metu buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose.
Vėliau R. Paksas susitiko su Nacionalinės Asamblėjos Pirmininku Arturu Bagdasarianu bei nuolatinių komitetų ir parlamentinių frakcijų vadovais. Pokalbio dalyviai sutarė, kad reikia stiprinti trijų Baltijos valstybių ir trijų Kaukazo valstybių (Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos) regioninį bendradarbiavimą, apimantį pačias įvairiausias sritis nuo kultūros iki ekonomikos.
A. Bagdasarianas perdavė kvietimą Lietuvos Parlamento vadovui ir Seimo ryšių su Armėnija grupei atvykti į Armėniją.
Tęsdamas vizitą Armėnijoje, Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas lankėsi Jerevano valstybiniame universitete, kur pasakė kalbą ir dalyvavo diskusijoje su Universiteto dėstytojais bei studentais.
“Vykdamas vizito į Jūsų šalį aš pirmiausia siekiu padaryti žingsnius iš Lietuvos pusės, atkuriant ryšius tarp Lietuvos ir Armėnijos, tarp lietuvių ir armėnų tautų,” – sakė R. Paksas.
Lietuvos vadovo nuomone, šis vizitas demonstruoja, kad abi šalys siekia aktyviau plėtoti tarpvalstybinius santykius politikos, ekonomikos, kultūros ir kitose srityse.
“Iš vienos pusės Lietuva, prieš trylika metų atkūrusi savo nepriklausomybę ir pradėjusi ilgą integracijos į Europos Sąjungą bei NATO kelią yra šio maratono finišo tiesiojoje, o iš kitos pusės Armėnija deklaruoja savo interesą suartėti su Europa.
Esu įsitikinęs, kad šios aplinkybės sukuria kokybiškai naują foną tiek mūsų šalių, tiek apskritai Baltijos ir Pietų Kaukazo regionų bendradarbiavimui.
Mano nuomone, Lietuva galėtų aktyviai prisidėti prie Europos Sąjungos bei NATO Rytų politikos formavimo ir vykdymo. Tam Lietuva turi reikiamą bendradarbiavimo su Rytų kaimyninėmis valstybėmis patirtį, galiausiai to iš mūsų tikisi mūsų partneriai Europos Sąjungoje ir NATO,” – sakė Prezidentas R. Paksas.
Diskusijoje dalyvavę Universiteto dėstytojai ir studentai domėjosi Lietuvos švietimo sistemos ypatumais, studentų mainų galimybėmis, tautinių mažumų problemomis.
Paklaustas, kaip jaučiasi Lietuvoje gyvenantys armėnai, Prezidentas patikino, kad Lietuvoje kiekvienas žmogus yra gerbiamas.
“Kiekvienam žmogui, nežiūrint jo tautybės, turi atsirasti vietos po saule,” – sakė R. Paksas.
Vėliau Lietuvos vadovas dalyvavo Lietuvos ir Armėnijos verslo forume.
Prezidentas sakė, kad Lietuvos verslininkai yra suinteresuoti dirbti Armėnijoje ir visame Pietų Kaukazo regione.
“Mane džiugina, kad atvykusioje Lietuvos verslininkų delegacijoje yra nemažai įmonių, dirbančių informacinių technologijų srityje, atstovų,” – sakė Lietuvos vadovas.
Jis išreiškė viltį, kad lietuvių verslininkai iš Armėnijos grįš su kontaktais, kurie vėliau virs kontraktais.
Antrąją oficialaus vizito Armėnijoje dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Armėnijos Ministru Pirmininku Andraniku Margarianu.
Vėliau Prezidentas apsilankė Armėnų genocido institute - muziejuje ir padėjo vainiką prie Memorialo armėnų genocido aukoms.
“Mes puikiai žinome, kokią ilgą, garbingą ir turtingą istoriją turi armėnų tauta. Deja, šioje istorijoje, kaip ir daugelio kitų tautų istorijoje yra ir skaudžių, tiesiog tragiškų periodų, pareikalavusių daugelio žmonių gyvybių. Lietuvių tauta pati yra išgyvenusi ne vieną tokį periodą.
Tačiau mano įsitikinimu, kiekviena tauta turi rasti savyje jėgų prisikelti, įveikti nuoskaudą ir kurti gyvenimą toliau,” – sakė Lietuvos vadovas.
Baigdamas oficialų vizitą Prezidentas apsilankė Šv. Echmiadzino katedroje, susitiko su Visų armėnų katalikosu Jo Šventenybe Kareginu II.
R. Paksas apžiūrėjo katedrą ir bažnyčios sukauptą meno lobyną.
Jo Šventenybė Kareginas II išreiškė padėką Prezidentui už toleranciją Lietuvoje gyvenantiems armėnams ir pasidžiaugė, kad jo tautiečiai Lietuvoje turi savo bažnyčią ir gali puoselėti religiją.
Vizito metu Prezidentas taip pat aplankė senovinių rankraščių institute "Madenadaran", kur apžiūrėjo eksponuojamus didžiulę istorinę reikšmę turinčius rankraščius.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.