Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 m. rugsėjo 11-14 d.Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso ir ponios Laimos Paksienės oficialus vizitas Gruzijoje

2003.09.11
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas su ponia Laima Paksiene keturių dienų oficialaus vizito lankėsi Gruzijoje.
Prezidentą lydėjo gausi verslininkų delegacija, atstovaujanti telekomunikacijų, informacinių technologijų, maisto pramonės bei daugeliui kitų verslo sričių.
Pirmąją vizito dieną Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Gruzijos Prezidentu Eduardu Ševardnadze bei jo vadovaujama delegacija. Po susitikimų buvo pasirašyti Lietuvos Respublikos ir Gruzijos susitarimas dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Gruzijos finansų ministerijos Muitinės departamento memorandumas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais įgyvendinimo.
Lietuvos ir Gruzijos Prezidentų susitikimų metu Prezidentas R. Paksas padėkojo Prezidentui E. Ševardnadzei už kvietimą apsilankyti Tbilisyje ir pakvietė Gruzijos vadovą atvykti į Lietuvą jam patogiu laiku.
E. Ševardnadze sakė, jog po lapkričio pabaigoje įvyksiančių Gruzijos parlamento rinkimų, jis ieškos galimybių apsilankyti mūsų šalyje.
Lietuvos Prezidentas pažymėjo, kad šis pirmasis oficialus vizitas į Gruziją suteiks reikiamą impulsą politinių, ekonominių, kultūrinių ryšių atkūrimui bei sustiprinimui.
Prezidentas R. Paksas sakė, jog Lietuva, kitų metų gegužės mėnesį tapsianti lygiateise Europos Sąjungos ir NATO nare, remia Gruzijos euroatlantinės integracijos siekius.
Abiejų valstybių vadovai pabrėžė ekonominio bendradarbiavimo svarbą. R. Paksas išreiškė viltį, jog kartu su juo atvykusiems verslininkams pavyks užmegzti tiesioginius kontaktus su Gruzijos verslo atstovais ir šis vizitas bus sėkmingas abiem šalims.
Kalbėdamas apie kultūrinius santykius Lietuvos vadovas pažymėjo, kad siekdamas juos sustiprinti į savo delegaciją įtraukė garsius Lietuvos meno atstovus.
R. Paksas pabrėžė, kad labai svarbus aktyvesnis diplomatinių santykių plėtojimas. Jis informavo Gruzijos vadovą, kad Lietuva planuoja atidaryti generalinį konsulatą Gruzijoje. E.Ševardnadzė atsakė, kad Gruzija nusprendė kitais metais Vilniuje atidaryti ambasadą vietoj iki šiol veikiančio generalinio konsulato.
Vakare Prezidentas susitiko su lietuvių bendruomenės atstovais.
Rugsėjo 12-ąją, antrąją oficialaus vizito Gruzijoje dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Gruzijos Parlamento pirmininke Nino Burdžanadze.
Pokalbio metu daug dėmesio skirta infrastruktūriniams transporto projektams. N.Burdžanadze pažymėjo, kad Gruziją domina galimybė geležinkelio magistralę Vilnius – Odesa pratęsti iki Gruzijos.
Prezidentas R. Paksas supažindino Gruzijos parlamento vadovę N. Burdžanadzę su galimybe Gruzijos krovinius į ir iš Europos gabenti per Klaipėdos uostą. Tokia galimybė atsirado pradėjus kursuoti konteinerių traukiniui iš Iljičevsko uosto Ukrainoje į Klaipėdą. Jei Gruzijos kroviniai per Batumio ar Počio uostus pasiektų Iljičevską, iš ten traukiniu Klaipėdą, o iš jos galėtų būti gabenami į Vokietijos, Skandinavijos ar kitų Europos ar net Amerikos šalių uostus.
“Tai būtų naudinga ne tik Gruzijai, bet ir Lietuvai, kuri galėtų mūsų šalimi pasinaudoti kaip tramplinu ne tik į Kaukazą, bet ir į kitus regionus,” – sakė Gruzijos Parlamento pirmininkė.
Prezidentas R. Paksas pasveikino Gruzijos siekius integruotis į euroatlantines struktūras ir užtikrino, kad Lietuva pasidalins savo euroatlantinės integracijos patirtimi. N. Burdžanadze pabrėžė, kad Gruzijai labai svarbi Lietuvos parama ir išreiškė viltį, kad abiejų valstybių santykiai dar labiau sustiprės Vilniuje pradėjus veikti Gruzijos ambasadai.
Dėkodama už vizitą, Gruzijos Parlamento pirmininkė sakė, jog Lietuvos vadovas visada bus laukiamas svečias Gruzijoje.
Tą pačią oficialaus vizito dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas apsilankė Tarptautiniame Rytų ir Vakarų santykių tyrimų centre, kur jam buvo suteiktas garbės nario vardas.
"Nuoširdžiai dėkoju Jums už man suteiktą šio autoritetingo tarptautinio tyrimų centro garbės nario vardą bei sudarytą galimybę pasidalinti savo mintimis apie Lietuvos sukauptą eurointegracinę patirtį bei jos vietą besikeičiančioje Europoje, apie mūsų valstybių santykius ir jų perspektyvas," - sakydamas kalbą garbės nario vardo suteikimo ceremonijos metu dėkojo Lietuvos Respublikos Prezidentas.
Šio centro nariais yra tokie garsūs visuomenės ir politikos veikėjai kaip Lenkijos Prezidentas Aleksandras Kvasnievskis (Alexander Kwasnievski), buvęs Turkijos Prezidentas Suleimanas Demirelis (Suleiman Demirel) bei Jungtinių Amerikos Valstijų politologas Zbignievas Bžezinskis (Zbigniew Brzezinsky).
Vėliau Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas kartu su Gruzijos vadovu Eduardu Ševardnadze dalyvavo Gruzijos – Lietuvos verslo forume.
Kreipdamasis į abiejų šalių verslininkus R. Paksas išreiškė viltį, kad šis forumas taps dar vienu svarbiu žingsniu plėtojant Lietuvos ir Gruzijos ekonominius ryšius.
“Šiandieninė Lietuva – tai sparčiai besivystanti valstybė su perspektyvia bei palankia rinkai verslo plėtra. Politinis stabilumas, patogi geografinė padėtis, gerai išvystyta infrastruktūra, stiprus bankinis sektorius – tai savybės, skatinančios investicijų atėjimą į mūsų ekonomiką. Lietuvoje sukurta funkcionuojanti rinkos ekonomika, ką yra pripažinusios ir Europos Sąjunga, ir Jungtinės Valstijos,” – sakė R. Paksas.
Prezidentas pažymėjo, kad visi pagrindiniai Lietuvos įstatymai yra suderinti su Europos Sąjungos įstatymų baze, tad Lietuvoje dirbantiems ar dirbsiantiems užsienio verslininkams teisinė aplinka beveik identiška, kaip ir Vakarų Europos valstybėse.
“Lietuva yra viena iš sparčiausiai besiplėtojančių ES kandidačių. 2002 metais bendrasis vidaus produktas išaugo 6,7 procento. Pagal šį rodiklį Lietuva jau antri metai yra viena iš lyderių tarp Europos Sąjungos šalių kandidačių,” – sakė Lietuvos vadovas.
Šalies vadovo nuomone, Gruzijos ir Lietuvos bendradarbiavimas gali būti grandimi, sujungsiančia Kaukazo regioną su Baltijos valstybėmis.
Kalbėdamas apie galimybes plėtoti transporto infrastruktūrą, Lietuvos vadovas pasveikino ketinimus geležinkelį Vilnius – Odesa sujungti su Gruzija.
Rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas ir jo vadovaujama delegacija iš Tbilisio išvyko į Jerevaną (Armėnija).

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.