Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 06 11 Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso darbo vizitas Lenkijos Respublikoje

2003.06.112003 m. birželio 11 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas su darbo vizitu lankėsi Augustave (Lenkija), kur susitiko su Lenkijos Prezidentu Aleksandru Kvasnievskiu (Aleksander Kwasniewski) ir dalyvavo III-iajame ekonomikos forume "Lietuva - Lenkija".
Pokalbio su Lenkijos vadovu metu Prezidentas R. Paksas pasidžiaugė birželio 9 dieną Lenkijoje vykusio referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą rezultatais ir pasveikino kaimyninę šalį sėkmingai įveikus dar vieną svarbų etapą kelyje į ES.
Lenkijos Prezidentas pažymėjo, kad šis susitikimas simboliškas, nes Lietuvos Prezidentas yra pirmasis valstybės vadovas su kuriuo A. Kvasnievskis susitinka po referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje.
Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų susitikime kalbėta apie tautinių mažumų padėtį abiejose valstybėse, aptarti dvišalio bendradarbiavimo bei strateginių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo klausimai.
Kalbėdamas lietuvių ir lenkų tautinių mažumų klausimu, Prezidentas R. Paksas itin domėjosi lietuviškų mokyklų Lenkijoje finansavimo galimybėmis.
Lenkijos Prezidentas pabrėžė, kad po paskutinio susitikimo su Lietuvos Prezidentu R.Paksu šių metų kovo pradžioje Varšuvoje, jis aktyviai siekė, kad Lenkijos Vyriausybė skirtų lietuvių mokykloms Lenkijoje lėšų. A. Kvasnievskis sakė, kad lietuviškoms mokykloms jau yra skirta 1,2 mln. zlotų.
Lietuvos Prezidentas padėkojo už papildomų lėšų lietuviškoms mokykloms skyrimą Seinuose ir Punske bei išreiškė viltį, kad šios lėšos artimiausiu metu pasieks lietuviškąsias mokyklas.
Prezidentas R. Paksas informavo Prezidentą A. Kvasnievskį, jog šių metų gegužės viduryje Lietuvos parlamentas priėmė naująjį Švietimo įstatymą. Jis sakė, kad lenkų tautinės mažumos mūsų šalyje palankiai vertina šį įstatymą.
Pokalbio metu taip pat aptartas Lietuvos ir Lenkijos siekis aktyviau plėtoti bendradarbiavimą tiek Baltijos jūros, tiek Vidurio Europos regionuose.
R. Paksas pažymėjo, kad Lietuva remia Prezidento A.Kvasnievskio “Rygos iniciatyvą” dėl glaudesnio “Vilniaus dešimtuko” ir Višegrado šalių bendradarbiavimo. Be to Lietuva yra suinteresuota pakviesti ir kitas šalis aktyviai prisidėti prie šio bendradarbiavimo.
Susitikimo metu Lietuvos Prezidentas didelį dėmesį skyrė Vidurio ir Rytų Europos transporto infrastruktūros vystymo klausimui. Modernios transporto infrastruktūros sukūrimas būtų stiprus impulsas ekonominiam Vidurio Europos ir Baltijos šalių bendradarbiavimui ir turizmo plėtrai.
Siekiant užtikrinti infrastruktūrinių projektų įgyvendinimą, abiejų šalių Prezidentai sutarė, kad aktyviau turėtų dirbti abiejų šalių Vyriausybių bendradarbiavimo taryba. Šiam tikslui turi būti parengtas Visapusiško bendradarbiavimo plėtojimo planas.
Kalbėdamas apie NATO plėtrą, A. Kvasnievskis patikino Lietuvos Prezidentą, kad iki šių metų liepos 1 dienos Lenkija ratifikuos NATO plėtros protokolą.
Vėliau Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas kartu su Lenkijos Prezidentu Aleksandru Kvasnievskiu dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos ūkio rūmų organizuojamame III-iajame ekonomikos forume "Lietuva - Lenkija", kurio globėjai yra Lietuvos bei Lenkijos vadovai.
Kreipdamasis į forumo dalyvius Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra vienas pagrindinių mūsų šalies užsienio politikos prioritetų.
"Per pastarąjį dešimtmetį mūsų šalims pavyko pasiekti tokį bendradarbiavimo lygį, kuris vadinamas strategine partneryste", - sakė R. Paksas.
Prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad Lietuvai ir Lenkijai integruojantis į Europos Sąjungą būtent verslas ir bendras jo interesų gynimas ateityje turėtų tapti viena pagrindinių Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės varomųjų jėgų.
"Narystė Europos Sąjungoje - tai nuolatinė konkurencija. Mano įsitikinimu, atskiriems verslininkams, kaip ir atskiroms šalims, šioje konkurencinėje kovoje bus labai sunku. Todėl mums svarbu mąstyti platesnesniame - regioniniame - kontekste. Galbūt skambės paradoksaliai, bet konkurencija Europos Sąjungoje atveria naujų bendradarbiavimo ir kooperacijos galimybių. Neabejoju, kad Jūs šiomis galimybėmis pasinaudosite. O aš su Prezidentu Kvasnevskiu esame pasirengę aktyviai remti Jūsų bendras iniciatyvas", - pažymėjo Lietuvos vadovas.
R. Paksas pakvietė Lenkijos verslininkus aktyviai investuoti Lietuvoje ir išreiškė įsitikinimą, kad Lietuvos verslininkai taip pat turi ką pasiūlyti kaimyninei Lenkijai.
"Jau šiandien kviečiu Jus aktyviai kooperuotis, rengti bendrus investicinius projektus, pradėti bendrą gamybą, kurti bendrus logistikos centrus, brėžti bendrus turistinius maršrutus, kartu ieškoti užsienio rinkų", - sakė Lietuvos Prezidentas.
Lietuvos Prezidento manymu, Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių atstovai turėtų jau dabar ieškoti Europos Sąjungos valstybių paramos bei pritarimo regioninių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui.
Todėl Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai sutarė ateity surengti abiejų valstybių vyriausybių atstovų susitikimą, kurio metu būtų svarstomos infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo galimybės bei perspektyvos. Tokiame susitikime sutiko dalyvauti Europos Komisijos Pirmininkas ponas Romanas Prodis (Romano Prodi), Latvijos Respublikos Prezidentė Vaira Vykė – Freiberga (Vaira Vike-Freiberga) bei Estijos Respublikos Prezidentas Arnoldas Riuitelis (Arnolg Ruutel).
"Mano giliu įsitikinimu, šie projektai yra gyvybiškai svarbūs ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir visam Baltijos jūros regionui. Esu ne kartą minėjęs, kad, mano manymu, Baltijos jūros regionas ateityje gali tapti sparčiausiai besiplėtojančiu regionu Europoje" - sakė Lietuvos Prezidentas.
Forumo pabaigoje buvo priimta baigiamoji deklaracija dėl pasienio savivaldybių bendradarbiavimo.
Tą patį vakarą Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas grįžo į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.