Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 05 21 Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso darbo vizitas Suomijos Respublikoje

2003.05.21

Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas vienos dienos darbo vizito lankėsi Suomijos Respublikoje.
Helsinkyje Prezidentą Rolandą Paksą priėmė Suomijos Respublikos Prezidentė Tarja Halonen.
Pokalbio metu aptarti dvišaliai santykiai, regioninio bendradarbiavimo klausimai. Taip pat kalbėta apie artėjantį Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos viršūnių susitikimą Sankt Peterburge.
Suomijos Prezidentė pasveikino Lietuvos Prezidentą laimėjus rinkimus į šalies vadovo postą. T. Halonen sakė, jog R. Pakso darbo vizitas Helsinkyje beveik iš karto po jo išrinkimo Lietuvos Prezidentu, rodo, jog Lietuva labai vertina gerus kaimyninius santykius su Suomija.
Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad jau nuo pirmų savo prezidentavimo dienų pasisakė už santykių su kaimyninėmis valstybėmis svarbą.
“Suomija yra viena iš pagrindinių Lietuvos partnerių Baltijos jūros regione”, - sakė jis.
R. Paksas pasidžiaugė intensyviu Lietuvos ir Suomijos dvišaliu dialogu, bendradarbiavimu tarptautinėje arenoje. Prezidentas sakė labai vertinąs Suomijos pagalbą Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą ir nuoširdžiai dėkojąs už tai.
Susitikimo metu Lietuvos ir Suomijos vadovai sutarė, jog ES plėtra bei intensyvėjantis regioninis bendradarbiavimas atvers abejoms šalims naujas bendradarbiavimo galimybes.
Lietuvos Prezidentas pažymėjo, kad Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims tapus ES narėmis, svarbu tęsti tiek dvišalių, tiek trišalių Baltijos valstybių ryšių plėtrą. R. Paksas atkreipė dėmesį, jog atsiranda galimybės plėsti saugumo ir stabilumo erdvę į Rytus – Šiaurės Vakarų Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą ir perduoti šioms šalims demokratinių reformų patirtį.
Suomijos Prezidentė sakė, jog Lietuvos santykių su Rusija, Baltarusija ir Ukraina patirtis yra labai naudinga ir Suomijai.
Kalbėdamas apie dvišalius santykius prekybos srityje, R. Paksas pažymėjo, kad Lietuvos ir Suomijos prekybinis bendradarbiavimas kol kas neatitinka abiejų valstybių potencialo. Lietuvos vadovas pakvietė jau dabar pradėti galvoti apie dvišalio bendradarbiavimo plėtros perspektyvas Baltijos valstybėms tapus ES narėmis.
Susitikime taip pat akcentuota regioninio bendradarbiavimo svarba. R. Paksas pažymėjo, kad norint suintensyvinti bendradarbiavimą regione, būtina ir toliau išnaudoti Europos Sąjungos Šiaurės matmens teikiamas galimybes. Šiaurės matmens iniciatyva yra puikiai pasiteisinęs ES bandymas formuoti politiką ES Šiaurėje, su Rusijos Federacija, ypač su jos Šiaurės vakarų regionais. Šiame kontekste, Lietuvos vadovo nuomone, labai svarbų vaidmenį suvaidins gegužės pabaigoje Sankt Peterburge vyksiantis ES – Rusijos Federacijos viršūnių susitikimas.
Lietuvos vadovas teigė, kad mūsų šalis labai atsakingai rengiasi šiam ES ir Rusijos viršūnių susitikimui Sankt Peterburge. Tai bus pirmasis tokio lygio susitikimas, kuriame dalyvaus ir 10 naujųjų ES narių. R. Paksas pažymėjo, jog tapusi ES nare, Lietuva pasirengusi tapti aktyvia ES ir Rusijos dialogo dalyve.
Suomijos Prezidentė pasveikino Lietuvos vadovą ir visus mūsų šalies piliečius su sėkmingais referendumo dėl narystės ES rezultatais.
“Jūsų referendumas Lietuvoje pagreitins procesą kitose šalyse, o taip pat įtikins ES šalis, kad Lietuva yra rimta partnerė", - sakė T. Halonen.
Helsinkyje Lietuvos Prezidentas taip pat susitiko su Suomijos Ministre pirmininke Aneli Jatenmaki (Anneli Jaatteenmaki) ir Suomijos Parlamento pirmininku Pavu Liponenu (Paavo Lipponen).
Aleksanteri institute, Lietuvos Prezidentas skaitė paskaitą “Lietuva Baltijos jūros regione”.
Vakare Lietuvos ambasadoje Prezidentas R. Paksas susitiko su Suomijos lietuvių bendruomene.
Tą patį vakarą Prezidentas grįžo į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.