Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 04 16-17 Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso darbo vizitas Atėnuose, dalyvavimas Stojimo į Europos Sąjungą sutarties pasirašymo ceremonijoje

2003.04.17

Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas su dviejų dienų darbo vizitu apsilankė Atėnuose.
Graikijos sostinėje Lietuvos vadovas kartu su kitų devynių derybas baigusių kandidačių valstybių ir vyriausybių vadovais dalyvavo Stojimo į Europos Sąjungą sutarties pasirašymo ceremonijoje.
Stojimo į ES sutarties pasirašymo ceremonijoje Lietuvą taip pat atstovavo Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Seimo vicepirmininkas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Andriukaitis, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Petras Auštrevičius, Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris.
Po pasirašymo ceremonijos valstybės vadovas pažymėjo, kad ši sutartis yra reikšmingiausias mūsų laikmečio teisės ir politikos aktas, kurį drąsiai galima vadinti Europos vienybės ir mūsų valstybės ateities Europoje garantu.
“Ši diena neabejotinai įeis į Lietuvos istoriją, kaip viena svarbiausių, nulėmusių mūsų ir mūsų vaikų ateitį, kurią grįsime pagarbos žmogui, laisvės ir demokratijos principais”, - sakė Prezidentas R. Paksas.
R. Paksas padėkojo visiems priartinusiems šią dieną, o ypač pirmajam Aukščiausiosios Tarybos Lietuvos atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Prezidentams Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui už jų ypatingą indėlį tiesiant Lietuvos kelią į Europą.
Pažymėjęs, kad šių metų gegužės 10-11 dienos Lietuvos žmonės galės pareikšti savo valią referendume dėl mūsų šalies narystės ES, Prezidentas sakė: “Tikiu, kad tvirtai pasisakysite už tai, kad mūsų Tėvynė būtų klestinčios ir saugios Europos dalimi”.
Tą pačią dieną Prezidentas susitiko su Europos Parlamento pirmininku Patriku Koksu (Patrick Cox), dalyvavo vakarienėje Graikijos Respublikos Prezidento Konstantino Stefanopulo (Konstandinos Stephanopoulos) kvietimu.
Balandžio 17 dieną, Atėnuose Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Ukrainos Prezidentu Leonidu Kučma.
Susitikime aptarti dvišaliai politiniai ir ekonominiai santykiai, bendradarbiavimo integracijos į Europos Sąjungą klausimais perspektyvos.
Pokalbio pradžioje Lietuvos ir Ukrainos vadovai kalbėjosi apie istorinį balandžio 16-osios įvykį – Stojimo į Europos Sąjungą sutarties pasirašymą Atėnuose. Abu Prezidentai sutarė, jog narystė ES yra naudinga ir toms valstybėms, kurios dar tik tikisi tapti šios europinės organizacijos narėmis.
Prezidentas L. Kučma pažymėjo, kad vienas pagrindinių Ukrainos užsienio politikos prioritetų yra integracija į ES.
Prezidentas R. Paksas teigė, jog dalyvaudamas Europos konferencijoje kalbėjo apie “Naujųjų kaimynų” iniciatyvą. Šios iniciatyvos tikslas yra laisvės ir demokratijos erdvės plėtra bei saugios, stiprios ir klestinčios Europos kūrimas. Tai Europos Sąjungos politika Ukrainos, Moldovos ir Baltarusijos atžvilgiu.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva remia Ukrainos orientaciją į ES. R. Pakso įsitikinimu, Ukrainos asocijuotos narystės Europos Sąjungoje perspektyva turi tapti instrumentu, padėsiančiu šiai šaliai sėkmingai siekti užsibrėžto tikslo.
Pokalbio metu taip pat pasikeista nuomonėmis, kaip supaprastinti Lietuvos ir Ukrainos gyventojų susisiekimą. Prezidentai sutarė, jog būtina tartis dėl perspektyvos, kad Lietuvos piliečiai galėtų vykti į Ukrainą be vizų, o Ukrainos piliečiams vizos būtų išduodamos nemokamai. Tokiu būdu, R. Pakso ir L. Kučmos nuomone, tvirtėtų žmonių kontaktai, kultūriniai bei ekonominiai mainai.
Kalbėdamas apie ekonominius šalių ryšius, Prezidentas R. Paksas pasidžiaugė, jog dar Prezidento V. Adamkaus ir Ukrainos vadovo L. Kučmos brandinta idėja didinti bendradarbiavimo galimybes transporto srityje išaugo į puikų rezultatą – šių metų vasario 6 dieną atidarytas traukinio “Vikingas” kursavimas maršrutu Iljičevskas – Odesa – Klaipėda. R. Paksas pažymėjo, kad kombinuotų vežimų organizavimas yra vienas iš svarbesnių įvykių Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo transporto srityje.
Prezidentas pasidžiaugė, kad Ukrainos vadovas priėmė kvietimą dalyvauti Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių minėjime šių metų liepos 6 dieną.
Po susitikimo su Ukrainos Prezidentu L. Kučma, Prezidentas R. Paksas ir jį lydinti delegacija išvyko į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.