Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Rolando Pakso kadencijos metu (2003 02 26–2004 04 06)

English version
Prezidento veikla
Kalbos
Pranešimai spaudai
Vizitai
Respublikos Prezidentas
Biografija
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidento rūmai
Istorija
Virtuali ekskursija

2003 03 10 Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso darbo vizitas Latvijos Respublikoje

2003.03.10


Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas ir ponia Laima Paksienė vienos dienos darbo vizito atvyko į Rygą.
Lietuvos vadovą su ponia priėmė Latvijos Respublikos Prezidentė Vaira Vykė-Freiberga (Vaira Vike-Freiberga) ir ponas Imantas Freibergsas (Imants Freibergs).
Pokalbio metu aptarti dvišaliai santykiai, regioninio bendradarbiavimo ir euroatlantinės integracijos klausimai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimas.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva nuosekliai tęs strateginį užsienio politikos kursą – integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, kaimyninių ir regioninių santykių plėtrą.
R. Paksas pabrėžė, jog euroatlantinės integracijos kontekste svarbu dar aktyviau plėtoti trišalį Baltijos valstybių bendradarbiavimą.
Kalbėdamas apie Lietuvos ir Latvijos ekonominį bendradarbiavimą joms tapus ES narėmis, Prezidentas sakė, jog abi valstybės turės aktyviai veikti tiek ES, tiek ir Sąjungos “išorės” rinkose.
Abiejų valstybių vadovai sutarė, kad svarbu tęsti Via Baltica ir Rail Baltica projektų įgyvendinimą, keistis informacija apie ES fondų transporto sektoriuje panaudojimo strategiją.
Pažymėjęs, jog Baltijos valstybių veiksmų koordinavimas yra labai svarbus, R.Paksas siūlė pasinaudoti ES finansine pagalba integruotai transporto sistemai kurti ir plėtoti.
Lietuvos ir Latvijos Prezidentai pažymėjo, kad trys Baltijos valstybės galėtų derinti veiksmus siekiant sklandaus Stojimo sutarties ratifikavimo ES narėse.
Pabrėžęs intensyvius politinius ir ekonominius Lietuvos ir Latvijos ryšius, R.Paksas akcentavo kultūrinio bendradarbiavimo, bendravimo tarp žmonių bei bendro baltiškojo identiteto stiprinimo svarbą.
R. Paksas pakvietė V. Vykę-Freibergą dalyvauti šiemet liepos mėnesį Lietuvoje vyksiančiose Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių iškilmėse.
Tą pačią dieną Rygoje Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Saeimo Pirmininke Ingrida Ūdre ir Ministru Pirmininku Einaru Repše (Einars Repše).
Susitikime su Saeimo Pirmininke Ingrida Ūdre aptarti dvišaliai santykiai, regioninio bendradarbiavimo ir bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimas.
R. Paksas pabrėžė, jog reikia dėti visas pastangas, kad terminas “trys Baltijos valstybės” dar ilgiau neišnyktų iš tarptautinio žodyno.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuvos užsienio politikos prioritetai nesikeičia – integracija į Europos Sąjungą ir gerų kaimyninių bei regioninių santykių plėtra.
Kalbėdamas apie bendrų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo svarbą, R.Paksas pažymėjo, jog svarbu tęsti Via Baltica ir Rail Baltica projektų įgyvendinimą, keistis informacija apie ES fondų transporto sektoriuje panaudojimo strategiją. Lietuvos vadovo nuomone, didžiulę reikšmę regionui turi Lietuvos – Lenkijos elektros tinklų sujungimas.
I. Ūdrė pritarė R. Paksui, kad gerai išvystyta šalių infrastruktūra prisidės prie abiejų šalių ekonominio augimo bei pritrauks užsienio investuotojus.
Susitikime su Latvijos Ministru Pirmininku Einaru Repše aptarti dvišaliai ekonominiai santykiai, Sutarties dėl teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje delimitavimo ratifikavimo klausimai.
Prezidentas R. Paksas pažymėjo, kad Lietuva yra suinteresuota abipusiškai naudingų ekonominių ryšių plėtote. Lietuvos vadovas konstatavo, jog ekonominis bendradarbiavimas yra labai intensyvus, sėkmingai auga prekybos apimtys.
“Geriau yra, kai plėtojama prekyba ir čia iškyla įvairūs klausimai, nei nėra jokios prekybos ir nekyla jokie klausimai”, - pastebėjo R. Paksas.
Kalbėdami apie Sutarties dėl teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje delimitavimo ratifikavimo klausimus, pokalbio dalyviai svarstė galimybes vykdyti ekonominę veiklą išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe.
Prezidentas taip pat paprašė Latvijos premjerą atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos verslininkams nebūtų sudaromos biurokratinės kliūtys plėtoti verslo ryšius šioje šalyje.
E. Repše pažadėjo spręsti šį klausimą.
Prezidentas R. Paksas dalyvavo V. Vykės-Freibergos rengiamuose pietuose.
Lietuvos prekybos rūmuose Lietuvos Prezidentas susitiko su Lietuvos prekybos rūmų Latvijoje valdybos nariais.
Lietuvos Respublikos ambasadoje šalies vadovas dalyvavo priėmime Kovo 11-osios proga bei susitiks su lietuvių bendruomenės Latvijoje atstovais.
Vakare Prezidentas grįžo į Vilnių.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.